انجمن علمی - فرهنگی میکروبیولوژی

قابل توجه دانشجویان گرامی

مجلهDNA یک نشریه علمی- فرهنگی دانشجویی است که در زمینه علم بیولوژی مقالات، اخبار و موارد دیگری را به چاپ می رساند. این مجله چندین سال در جشنواره خانه نشریات دانشجویی مقام کسب نموده است. این مجله مقالات پژوهشی و مروری را نیز به چاپ می رساند. شایان توجه است مقالات پژوهشی توسط گروه داوران که متشکل از دانشجویان دکتری در زمینه های مختلف بیولوژی هستند قرار می گیرد. در صورت فرستادن مقاله پژوهشی لازم است نکات زیر را رعایت فرمایید:


-مقالات بایستی توسط یکی از اساتید مربوطه تایید گردند.

2-مقالات باید دارای متن کامل فارسی و خلاصه انگلیسی باشند.

3-متن مقاله با نرم افزار WORDدر صفحه A4نوشته شود.فونت فارسی14  B Nazaninو فونت انگلیسی12   Timesسیاه رنگ تایپ گردد.

4-مقالات پژوهشی  ضروری است شامل چکیده فارسی و انگلیسی،وازه های کلیدی،مقدمه،روش کار،نتایج،بحث و نتیجه گیری و در نهایت منابع  باشند.

5-مقالات غیر پژوهشی ضروری است شامل چکیده فارسی و انگلیسی،واژه های کلیدی،متن،نتیجه گیری و منابع  باشند.

6-رفرنس دهی در متن بر اساس شماره بندی می بایستی در پرانتز باشد.به طور مثال (6).

7-رفرنس دهی در پایان بر اساس زیر اعمال گردد:

رفرنس های فارسی لازم است انگلیسی و در پایان نوشته شود(in persian)

مقالات:نام خانوادگی کامل،اول نام با حرف بزرگ. (بیش از دو نویسنده et alنوشته شود).(سال).عنوان.نام مجله(به طور کامل)،شماره،صفحات.

Berndt, T. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10.

کتاب: :نام خانوادگی کامل،اول نام با حرف بزرگ. (بیش از دو نویسنده et alنوشته شود).(سال).عنوان.مکان نشر:ناشر

Duncan, G. (1997). Consequences of growing up poor. New York, NY: Russell Sage Foundation.

مقالات و مطالب خود را به آدرس ایمیل مجلهMicros.alzahra@gmail.comارسال فرمایید.

باتشکر

سردبیرمجله( سحر ابراهیمی)


مجله MICROS فصلنامه علمی-فرهنگی دانشجویی در زمینه علم میکروبیولوژی است که در سال 1390آغاز به کار نمود. این مجله همواره پذیرایی مقالات پژوهشی و غیرپژوهشی،مطالب ترجمه شده از منابع معتبر و اخبار در زمینه میکروبیولوژی(علمی،پژوهشی،شغلی و.......)است.

در رابطه با مقالات علمی و پژوهشی رعایت نکات زیر لازم است:

1-مقالات بایستی توسط یکی از اساتید مربوطه تایید گردند.

2-مقالات باید دارای متن کامل فارسی و خلاصه انگلیسی باشند.

3-متن مقاله با نرم افزار WORDدر صفحه A4نوشته شود.فونت فارسی14  B Nazaninو فونت انگلیسی12   Timesسیاه رنگ تایپ گردد.

4-مقالات پژوهشی  ضروری است شامل چکیده فارسی و انگلیسی،وازه های کلیدی،مقدمه،روش کار،نتایج،بحث و نتیجه گیری و در نهایت منابع  باشند.

5-مقالات غیر پژوهشی ضروری است شامل چکیده فارسی و انگلیسی،واژه های کلیدی،متن،نتیجه گیری و منابع  باشند.

6-رفرنس دهی در متن بر اساس شماره بندی می بایستی در پرانتز باشد.به طور مثال (6).

7-رفرنس دهی در پایان بر اساس زیر اعمال گردد:

رفرنس های فارسی لازم است انگلیسی و در پایان نوشته شود(in persian)

مقالات:نام خانوادگی کامل،اول نام با حرف بزرگ. (بیش از دو نویسنده et alنوشته شود).(سال).عنوان.نام مجله(به طور کامل)،شماره،صفحات.

Berndt, T. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10.

کتاب: :نام خانوادگی کامل،اول نام با حرف بزرگ. (بیش از دو نویسنده et alنوشته شود).(سال).عنوان.مکان نشر:ناشر

Duncan, G. (1997). Consequences of growing up poor. New York, NY: Russell Sage Foundation.

مقالات و مطالب خود را به آدرس ایمیل مجلهMicros.alzahra@gmail.comارسال فرمایید.

باتشکر

سردبیرمجله( طاهره قشقایی)مارا در گوگل محبوب کنید
خرید و فروش بازار تبلیغات و نیازمندی های اینترنتی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic